Методи контролю якості конструкцій

Якість бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій у значній мірі залежить від ефективного й діючого контролю міцності й однорідності бетону, захисного шару бетону й розташування арматур, напруг в арматурах попередньо напружених залізо - бетонних конструкцій. Міцність бетону може визначатися стандартними методами шляхом виготовлення й випробування зразків. Однак вірогідність контролю міцності й однорідності бетону по стандартних зразках є недостатньою через ряд причин: обсяг випробування стандартних зразків не перевищує 0,01 % покладеного в конструкцію бетону, умови режими твердіння зразків і конструкцій різні, стандартними методами неможливо визначити однорідність бетону у виробі й міцність окремих його ділянок. При обстеженні конструкцій будинків і споруджень стандартні методи випробування бетону взагалі незастосовні. Перераховані недоліки стандартних методів випробування міцності бетону обумовили розвиток неруйнуючих методів контролю й методів, пов'язаних з випробуваннями бетону в нестандартних зразках, що витягаються з конструкції. Для неруйнуючого контролю (НК) міцності бетону використовуються прилади, засновані на методах місцевих руйнувань (відрив зі сколюванням, сколювання ребра, відривши сталевих дисків), ударного впливу на бетон (ударний імпульс, пружний відскік, пластична деформація) і ультразвукового озвучування. При обстеженні монолітних конструкцій і більших масивів бетону застосування ударно-імпульсних і ультразвукових приладів повинне сполучатися з випробуваннями бетону методами відриву зі сколюванням, сколювання ребра або відбору зразків (кернів). При виборі методів НК і приладів для проведення випробувань бетону користувач повинен знати їхні особливості й рекомендуються области, що, застосування. Досить повно методи НК класифіковані в роботах Б.Г. Скрамтаева й М.Ю. Лещинского «Випробування міцності бетону» (М., 1964) і М.Г. Коревицкой «Неруйнуючі методи контролю якості залізобетонних конструкцій» (М., 1989). У цих виданнях дані рекомендації з вибору методів і засобів НК залежно від виду контрольованого виробу й умов його експлуатації. Однак сучасна приладова база НК істотно відрізняється від авторами. З початку 90-х років ХХ століття активно ведеться розробка й виробництва приладів НК нового покоління із застосуванням електроніки й мікропроцесорної техніки, їхні функціональні можливості. Особливої уваги заслуговують методи відриву зі сколюванням, сколювання ребра й відриву сталевих дисків, які часто називають методами місцевих руйнувань. Ці методи характеризуються більшою точністю в порівнянні з іншими методами неруйнуючого контролю. У цей час випускається кілька модифікацій сертифікованих приладів, що реалізують перераховані методи (таблиці 1 і 2). Таблиця 1. Відрив зі сколюванням

Тип Граничне зусилля вырыва, кН, індикація Тип анкера Межа погрішності, % Маса, кг Виготовлювач
ПОС-30МГ4 30 цифрова II-30, II-35 ±2 3,5 СКБ «Стройприбор»,
ПОС-50МГ4 60 цифрова II-30, II-35, II-48 ±2 5,0 СКБ «Стройприбор»,
ПОС-2МГ4 2 цифрова спіральний для ніздрюватих бетонів ±3 1,1 СКБ «Стройприбор»,
ПБЛР 50 манометр III-35 ±4 4,0 ИТЦ «Контрос»,
ВМ-2.4 30 стрілочний індикатор I-35, II-35 ±3 3,2 ВЗ «Еталон»,
Онікс-ос 50 цифрова II-35, II-48 ±2 4,0 НПП «Интерприбор»,

Таблиця 2. Сколювання ребра

Тип Граничне зусилля, кН, індикація Розмір грані контрольованого виробу, мм Межа погрішності, % Маса, кг Виготовлювач
ПОС-30МГ4 «Відкол» 30 цифрова 200......400 ±2 7,9 СКБ «Стройприбор»,
ПОС-50МГ4 «Відкол» 60 цифрова 200...600 ±2 9,8 СКБ «Стройприбор», до

Прилади, засновані на методах місцевих руйнувань, застосовуються в основному в монолітному домобудівництві й при обстеженні конструкцій будинків і споруджень. Недоліки цих методів обумовлені підвищеною трудомісткістю й необхідністю визначення осі арматури й глибини її залягання, що обмежує їхнє застосування при визначенні міцності бетону окремих конструкцій, а також при уточненні градирувальних залежностей ультразвукових і ударно-імпульсних приладів. НК міцності бетону виконується, як правило, високопродуктивними приладами після встановлення кореляції їхньої непрямої характеристики (базової залежності) з фактичною міцністю контрольованого бетону. Для цих цілей застосовуються прилади ударної дії, засновані на позначок-дах ударного імпульсу (пружного відскоку, пластичної деформації) і ультразвукові вимірники швидкості (часу) поширення УЗ коливань у бетоні. Характеристики основних приладів ударної дії, наведені в табл. 3. Таблиця 3

Тип Діапазон, МПа індикація Основна погрішність %, не більше Кількість базових градуировок Обсяг пам'яті зв'язок із ПК Маса, кг Виготовлювач
ИПС-МГ4.01 3...100цифрова ±10 1 500/RS-232 0,85 СКБ «Стройприбор»,
ИПС-МГ4.03 3...100цифрова ±8 44 15000 /USB 0,85 СКБ «Стройприбор»,
Beton ProCondtrol 3...100цифрова ±10 1 1000 /RS-232 0,95 НПП «Кондтроль»,
Онікс-2,5 0,5...100цифрова ±8 12 18000 /USB 0,3 НПП «Интерприбор»,
ОМШ-1 5...40стрілочна ок ±20 немає немає 1,5 Фірма ВНИР, ИТЦ «Контрос»,
МолотокКашкарова 5...40немає ок ±20 немає немає 1,2 Фірма ВНИР, ИТЦ «Контрос»,
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Новости рынка недвижимости